Gửi liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Tiệm 1: 243 Dũng Sỹ Thanh Khê, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

  • Tiệm 2: 102 đường 3 tháng 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

  • Email: tieman60s@gmail.com

  • Phone: 0941 760 888

  • Website: tieman60s.com